Pārmaiņu grāmata

I-Czin iemieso sevī vienu no senākajām daoisma filozofijām, saskaņā ar ko ,visums sastāv no diviem principiem, Iņ , apzīmē ar pārtrauktu svītru, bet Jaņ ar nepārtrauktu, kas iemieso  pasaules divdaļīgumu, nakti un dienu, vīrieti un sievieti, vienas upes divus krastus...Tas viss veido vienu veselumu, jo katrs atsevišķi nespēj pastāvēt. Jau tūkstošiem gadu cilvēks vēro dabu un apstrādā zemi, tieši izprotot debesu gaismu un tumsu,  kas nokrīt pār klinti. Pamatā ir astoņas triogrammas, kas katra simbolizē kādu no dabas parādībām. Tās grupējas stabiņā uz leju izmantojot sešas rindas, veidojas heksogramma. Kas sevī iemieso divu dabas stihiju mijiedarbību un ataino situācijas būtību, izejot no šiem dabas spēkiem un to salikuma...


0

 .