Lata - Taro kāršu kava - 78 kārtis.

Zīmējumu motīvs- daba, dzīvnieku tēli, to simbolisms caur Taro būtību un dzīves  izpratnes meklējumi...


 .