Spēles 

Ar latviešu zīmēm, simboliem, kas ne tikai izklaidē, bet māca un izglīto caur sevi. Stāstot caur zīmju nozīmi par kultūru, tradīcijām, folkloru un mitaloģiju.

0
. © 2020, Podusēta
 www.poduseta.lv

 .