- tā ir vieta ar sajūtām  un stāstu, kurā dzīvo un radoši strādā Aiga Dātava.


Tā ir vieta, kas ļauj veldzēt dvēseli caur darbiem, domām un atziņām par pasaules kārtību. Lietu cikliskums, par savu esību mums atgādina caur dabas norisēm - gadalaiku maiņu, sēklas iesēšanu un ražas novākšanu. Tās ir pārdomas un atziņas par šiem nebeidzamiem dzīves un dabas cikliem.

Podusēta ir dzīves uztveres atspoguļojums mālā, kas pārtop traukos ar klusu stāstu . Radītie darbi sevī ietver daudz vairāk, kā tikai skaistus izstrādājumus, tie liek apstāties un aizdomāties par mums piederošo kultūras mantojumu un katra iekšējo, plašo pasauli.


"Pakustini roku un kustēsies tās ēna," šis teiciens atspoguļo Podusētas būtību. Radīt lai mainītu. Lai mainītu steidzīgo dzīves ritmu, kas ļautu pasauli ieraudzīt kā dzīvu, saules apspīdētu vietu, kurā dzīvojam mēs visi, kurā uzaugs mūsu bērni un nomirs mūsu vecāki.
Aiga Dātava