Interneta veikala

www.poduseta.lv

Distances līgums

 

     Veicot pasūtījumu interneta veikalā  www.poduseta.lv  Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat šā līguma noteikumiem un nosacījumiem. Līgums stājas spēkā ar veiksmīgu maksājumu  uz interneta veikla www.poduseta.lv  norādīto bankas kontu. Ja pēc iepazīšanās ar Distances līguma noteikumiem Jums ir iebildumi pret tiem, t.i., Jūs kādam vienam vai vairākiem punktiem nepiekrītat, aicinām Jūs rakstīt uz  [email protected]

 

     Distances līgums tiek slēgts starp līdzējiem: Pārdevēju: interneta veikalu www.poduseta.lv  īpašnieku SIA Podusēta Reģ . Nr 40103579226. Juridiskā adrese- Lielvārde, Spīdolas 13-11, Faktiskā atrašanās adrese- Rēzeknes novads, Ozolmuižas pagasts, Podusēta LV-4633 un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu interneta veikalā www.poduseta.lv

 

1. Par preces pasūtīšanu.

Preci jāpasūta Pārdevēja interneta veikalā www.poduseta.lv veicot pirkumu un aizpildot reģistrācijas formu ,kas ir nepieciešama lai nodrošinātu pirkumu un tā piegādi. Pēc pirkuma veikšanas,  Jūs saņemsiet rēķinu uz jūsu  e-pastu, kas ir pasūtījuma veikšanas apstiprinājums.  Pēc rēķina saņemšanas Jums trīs darba dienu laikā jāveic rēķina apmaksa ar bankas pārskaitījumu (bankā vai internetbankā). Pēc rēķina apmaksas saņemšanas Pārdevēja interneta veikala  bankas kontā, Pārdevējs ar Jums 24h laikā sazināsies un paziņos par preces nodošanu piegādei caur Pārdevēja tā brīža piegādātāja partneri.  Ja pēc pasūtijuma veikšanas trīst darba dienu laikā apmalsa netiek saņemta Pārdevēja bankas kontā- prece tiek atjaunota kā pieejama sadaļā veikals.

 

2. Pasūtījumu piegādes veidi un to izmaksas.

2.1. Veicot pirkumu interneta veikalā www.poduseta.lv piegāde ir tikai  Baltijas valstīs ( Latvija, Lietuva, Igaunija ) un tā ir bez maksas.  Ja atrodaties ārpus norādītā piegādes reģiona- Latvijas, Igaunijas, Lietuvas - sazinaties ar mums pa norādīto kontak informāciju lai apspriestu piegādes noteikumus,- tai skaitā preces un piegādes cenu uz Jūsu vēlamo valsti Eiropas savienības teritorijā. 

 

3. Pasūtījuma izpildes laiks.

Pasūtījuma izpildes termiņš ir 3 darba dienas no rēķina apmaksas saņemšanas Pārdevēja bankas kontā( tas nozīmē, ka trīs darba dienu laikā prece tiks jums izsūtīta )


4. Par preces neiespējamību piegādāt preces izpārdošanas vai citu  iemesla dēļ.

4.1. Ja pasūtītā prece ir beigusies noliktavā, par to jūs tiksiet brīdināti uz Jūsu norādīto e-pastu vai telefoniski, ne vēlāk kā pēc 1 darba dienas no pasūtījuma saņemšanas dienas.

4.2. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījuma izpilde nebūs iespējama pēc samaksas saņemšanas, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14.dienu laikā pēc paziņojuma saņemšnas.

4.3. Atlikumiem interneta veikalā ir informatīvs raksturs, tie tiek atjaunoti reizi 24h.

 

5. Atteikuma un preču atgriešanas kārtība.

5.1. Pircējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā var atgriezt Preci Pārdevējam un saņemt atpakaļ par to naudu.  Preci Pircējam ir jānogādā Pārdevēja adresē Rēzeknes novads, Ozolmuižas pagasts, Podusēta LV-4633 (darbdienās no plkst. 9.00 līdz 19.00). Sedzot atgriešanas izmaksas.

5.2. Pārdevējs atmaksā Preces, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības,  14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc preces pieņemšanas, pārskaitot Preces cenu uz Pircēja norādīto bankas kontu. Samaksa skaidrā naudā netiek veikta.

5.3. Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

5.4.b Precēm ir jābūt nebojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu, garantijas karti (talonu) (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus.

5.5. Izdevumus Preču nogādei līdz Pārdevējam sedz Pircējs (izņemot, preces, kas neatbilst līguma noteikumiem). Ja Pircējs vēlas atdot Preces to piegādes laikā, tās jāatdod to piegādājošajam Pārdevēja pārstāvim (kurjeram), aizpildot atteikumu.

5.7  Ja pie saņemšanas paka un tās saturs ir bojāts, Pircēja pienākums ir to konstatēt un preci nekavējoties nodot atpakaļ piegādātājam. Ja bojājumi tiek konstatēti vēlāk, Pārdevējs nevar uzņemties par tiem atbildību.

 

6. Līguma noteikumiem neatbilstoša prece


6.1. Pārdevējs neatbild par to, ka Mājas lapā attēlos redzamās Preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem no cita rakursa nedaudz atšķiras. Visu preču foto Mājas lapā atbilst oriģinālajai precei taču tiem ir informatīvs raksturs.

6.2. Prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci Pircējs nosūta Pārdevējam elektroniski un tas tiek izskatīts spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un termiņos. Pašu Preci Pircējs nogādā Pārdevēja adresē – Rēzeknes novads, Ozolmuižas pagasts, Podusēta LV-4633  (darbdienās no plkst.9.00 līdz 19.00).

 

7. Strīdu izšķiršanas kārtība

7.1. Līgumslēdzējas puses visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz jūsu autorizāciju www.poduseta.lv mājas lapā, vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.

7.1. Ja domstarpības neizdodas atrisināt savstarpējās, tad tās risināmas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 

8. Informācijas apmaiņa- Datu aizsardzība.

8.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās saistībā ar tiešo tirzniecību ar Pircēju, izmantojot Pircēja norādīto e-pasta adresi vai tālruni.
8.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot  internet veikala sadaļu “Kontakti – Būsim priecīgi ar Jums sazināties!” izvēlni, vai Mājas lapā norādītos saziņas līdzekļus un adreses.

8.3. Pircējs piekrīt, ka viņa personas dati tiks izmantoti saziņai šā līguma ietvaros,-( lai veiktu saziņu saistībā ar preces piegādi,nosūtot e pastu vai sazinoties telefoniski . Pārdevējs apmņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot  Pārdevēja partnerus, kas veic preces piegādi un ar to saistītās darbības , kā arī glabāt Pircēja datus  Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.4. SIA “Podusētai” ir pienākums likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām tikai ar LR likumdošanā noteikto kārtību.

8.5. SIA “Podusēta” veic visus iespējamos pasākumus jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

8.6. Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu Mājas lapā, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.  

9. Noslēdzošie noteikumi.

9.1. Pārdevējs patur tiesības apstrādāt, papildināt šos noteikumus un citus ar šiem noteikumiem saistītus dokumentus. Noteikumu papildinājumi vai koriģējumi stājas spēkā no tās dienas, kad tie tiek ievietoti interneta veikla sistēmā.

9.2. Ar pirkuma izdarīšnas brīdi izmantojot mājas lapu www.poduseta.lv  jūs apliecinat, ka esat iepazinies un piekrītat visiem ieprieš minētajiem noteikumiem.

9.3. Šie noteikumi sastādīti vadoties pēc LV normatīvajiem tiesību aktiem.

9.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības , kas noteikta šajos noteikumos, ja to izpilde nav iespējama dēļ apstākļiem ,kurus radījuši nepārvarami spēki.

Lūdzu jautājumu gadijumā pēc iespējas ātrāk sazinaties ar mums pa kontaktinformāciju, kas atrodama sadaļā- Kontakti.

 

Rekvizīti:

Podusēta SIA

Reģ. Nr. 40103579226

Juridiskā adrese - Lielvārde, Spīdolas iela 13-11 LV-5070

Faktiskā adrese - Rēzeknes novads, Ozolmuižas pagasts, Podusēta LV-4633

SEB bank, UNLALV2X

IBAN: LV89UNLA0050019897150

Paldies par sadarbību

Jūsu Podusēta