Personas datu aizsardzības privātuma atruna.

SIA Podusēta interneta veikals www.poduseta.lv ( turpmak vietne ) administrē un uztur tikai ne-sensitīvu informāciju.  Klients , reģistrējoties vietnē, norāda savus personas datus ( vārdu ,uzvārdu ,preču piegādes adresi, telefona numuru un e -pasta adresi- jo tie ir nozīmīgi , lai veiktu preču pirkšanas, piegādāšanas un maksāšanas darbības) piekrīt, ka uz viņa norādīto e pasta adresi tiks sūtīta informācija tikai par preces piegādi , vai ar to saistītu informāciju. Norēķinu karšu dati netiek saņemti vai uzglabāti interneta veikalā. Netiek sūtīti uz e pastu reklāmas vai ar pirkumu nesaistīta informācija.  Pārdevējs apstiprina, ka dati tiks izmantoti tikai piegādes un tiešās tirzniecības nolūkos. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas veic preču piegādi, kā arī glabāt Pircēja datus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā. Visos citos gadijumos Pircēja datus drīkst atklāt  trešajām personām tikai Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.